Populaire advertenties

Het begrip kunst

Zoals gezegd worden alle creatieve producten van menselijke uitingen, kunst genoemd. Het begrip kunst is heel breed. Hier valt schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie onder. Het vermogen om iets tot zodanige wijze tot uiting brengen dat kan ontroeren in schoonheid.

Kunst objecten hebben soms esthetische - ceremoniële of religieuze of propagandistische - functies, en soms niet. Ook binnen eenzelfde cultuur kunnen opvattingen of begrippen over kunst verschillen. Hierdoor ontstaan nieuwe genres en er ontwikkelen zich andere kunstvormen, waardoor het idee over de functie en de aard van kunst verandert in combinatie met het gebruik.

Traditionele definities van kunst zijn gebaseerd op een bepaalde eigenschap van het kunstwerk, namelijk op representatieve, expressieve, en formele eigenschappen. Er zijn dus representatieve of mimetische definities (‘slechts’ een nabootsing van de werkelijkheid, en dus inferieur) expressieve definities en formalistische definities, die stellen dat kunst(werken) worden gekenmerkt door hun figuratieve, expressieve en formele eigenschappen.

Zuivere, vrije en gebonden kunst

Kunst kan verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op schoonheid) en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen zich ook niet-esthetische doeleinden gelden, zoals kunstnijverheid en welsprekendheid. Men kan een indeling maken vanuit het standpunt “zintuiglijke waarneming”. Hiermee worden kleuren, gestalten, vormen, klanken en tonen bedoeld.

Onder kunst die alleen voor het zicht bedoeld is, vallen bijvoorbeeld beeldhouwkunst, architectuur en schilderkunst. Poëzie en muziek zijn kunstvormen die zich bijvoorbeeld alleen richten op het gehoor, net als danskunst en toneel die weer alleen voor het oog zijn bedoeld. Sinds de oertijd werden er al rotsschilderingen van jachtdieren en versieringen gemaakt. Gezien vanuit een waarnemer is kunst een creatie die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, dus een zintuiglijk waarneembare (of anderszins voorstelbaar) uiting of product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling.

Menselijk gevoel

Meestal doet kunst een beroep op het menselijk gevoel. Aan de waarnemer biedt kunst de mogelijkheid om te worden meegenomen uit de dagelijkse realiteit, naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders de mogelijkheid om die dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te bekijken.