PRIVACY STATEMENT

www.deeljewinst.nl neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement staat omschreven hoe www.deeljewinst.nl omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. De met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Over www.deeljewinst.nl

Quantora is een handelsnaam van SystemDeveloper.NL, gevestigd en kantoorhoudende te Wijlre (6321BD), aan de Stationsweg 2.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van de Dienst van www.deeljewinst.nl verwerken wij persoonsgegevens van jou. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken.

Gebruik van de Website
Op de Website kun je Advertenties van Gebruikers zoeken en inzien. Bij het zoeken kun je je postcode verstrekken om de Advertenties te filteren op aanbiedingen bij jou in de buurt.

Account
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van www.deeljewinst.nl, waaronder het plaatsen van Advertenties, het kopen of verkopen van Producten, het sturen van berichten en het plaatsen van Reviews, heb je een Account nodig. Een Account kun je aanmaken door het doorlopen van het registratieproces op de Website. Bij het aanmaken van het Account vragen we de volgende gegevens te verstrekken:

  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
Na het aanmaken van je Account kun je in je Account tevens je betaalgegegevens invullen.

Automatisch gegenereerde informatie
Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze Dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) en apparaat, het computersysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op de Website bezoekt en jouw klikgedrag op de Website.

3. Voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens gebruiken

www.deeljewinst.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om je gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het plaatsen van Advertenties, het aanschaffen en betalen van Producten, het doneren aan dierenasielen, het sturen van berichten en het plaatsen van Reviews;
  • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van www.deeljewinst.nl en nieuwsbrieven toe te sturen indien je je daarvoor hebt aangemeld;
  • om te reageren op vragen, feedback en/of klachten die je hebt;
  • om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • om statistische gegevens op te stellen;
  • om informatie over jou te verstrekken aan derden in het kader van de Dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
www.deeljewinst.nl wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal www.deeljewinst.nl dat via de nieuwsbief aan jou laten weten. Ook kan www.deeljewinst.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je niet langer de nieuwsbrief van www.deeljewinst.nl willen ontvangen, dan kun je je afmelden via het contactformulier. Een mogelijkheid je af te melden is tevens te vinden in elke nieuwsbrief die door www.deeljewinst.nl aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden
Als je persoonsgegevens verstrekt aan www.deeljewinst.nl in verband met de Dienst dan kunnen deze persoonsgegevens gedeeld worden met derden, waaronder (maar niet beperkt tot) Verkopers en Payment Service Providers (al dan niet door www.deeljewinst.nl ingeschakeld) die betrokken zijn bij het afhandelen van jouw aankoop via de Dienst.

www.deeljewinst.nl kan verder je gegevens aan specifieke derden verstrekken als je hier zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Wanneer gegevens niet (meer) tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres) dan kan www.deeljewinst.nl deze ook aan derden verstrekken.

Ten slotte kan www.deeljewinst.nl je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.deeljewinst.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Indien je je Account verwijdert, zal www.deeljewinst.nl jouw Account blokkeren. De door jou tijdens je gebruik van de Dienst verstrekte gegevens zal www.deeljewinst.nl niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en verwijderen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de beschreven doeleinden.

5. Cookies

Via onze Website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies worden gebruikt om je gebruik van onze Dienst mogelijk en gebruiksvriendelijker te maken.

Facebook Custom Audience
In het kader van onze Dienst maken wij gebruik van de “Custom Audience” remarketing service van Facebook. Het doel van deze technologie is om interessante en naar de persoon op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen. Om dit te realiseren kan het zijn dat jouw informatie aan Facebook wordt verstrekt. Meer informatie over Custom Audience van Facebook is hier te vinden.

Social Media
In onze Website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op social media, zoals Facebook, Pinterest en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze partijen. Door middel van de code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. We raden je aan om in de privacyverklaring van deze partijen te lezen.

6. Hyperlinks

Onze Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de Dienst verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door www.deeljewinst.nl via de Dienst worden verwerkt. www.deeljewinst.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

7. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.

www.deeljewinst.nl kan jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, zodat www.deeljewinst.nl kan verifiëren of jij het daadwerkelijk bent. Maak voordat je een kopie van je identiteitsbewijs aan www.deeljewinst.nl toestuurt altijd je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. www.deeljewinst.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Indien www.deeljewinst.nl jouw verzoek om gegevens te corrigeren of te verwijderen afwijst, zal zij in haar antwoord aan jou aangeven waarom jouw verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

www.deeljewinst.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

9. Wijziging van het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

10. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement dan kun je een bericht sturen via het contactformulier.